Bioeksistentiel psykoterapi er en svær betegnelse for noget meget enkelt:

Det er hjælp til at mærke dine følelser, som de er, så du kan træffe så gode valg som muligt for dig selv i dit liv.

Den bioeksistentielle måde at arbejde på har fokus på krop, følelser, og energi – det som kan mærkes – og på din bevidsthed, dit ansvar og dine valg.

Den terapeutiske opgave

Min opgave er at støtte dig i at komme i stadig bedre kontakt med dig selv:

– Ved at du mærker, ser, hører og tænker så konkret, som der er brug for.


– Ved at du mærker dine muligheder for at vise dig og handle relevant.

Kropsterapi

Der kan være forskellige forhindringer, som skal overvindes, f.eks. angst, opgivelse, fantasi i stedet for virkelighed, forvirring og meget andet. Forhindringerne vil vise sig undervejs i forbindelse med samtale eller ved kropsarbejde, hvor du får støtte til at undersøge dine kropslige reaktioner.

En reaktion kan f.eks. være, at din vejrtrækning bliver kort eller overfladisk. Er du selv opmærksom på din reaktion? Var der noget som gjorde dig bange? Hvorefter terapiarbejdet kan udvikle sig herfra, med det som sker og føles lige nu.

Min opgave er at tage dig alvorligt. Og det gælder især for de områder, hvor du ikke tager dig selv med dine evner, muligheder, følelser og værdier helt alvorligt.

På denne måde kan du få hjælp til at mærke, hvad der er godt eller skidt og dermed træffe gode valg for dig selv.

Vi VED samtaleterai hjælper mod alle former for psykiske symptomer