Fra problem til løsning

“Bag et hvert problem ligger en frustreret drøm”

– Jeg arbejder ud fra den systemisk løsningsfokuserede metode som er en anerkendt metode, der er udviklet af Steve de Shaser, som udviklede metoden ud fra den såkaldte Bateson Gruppe.

– Der er ikke nogen der “har patent” på sandheden. Dette gælder også for terapeuter: deres måde at forstå et problem på, er ikke mere sand/rigtig end klientens måde at forstå problemet på.

– Udgangspunktet for en dialog mellem en terapeut og en klient er derfor altid klientens oplevelse af sin situation/sit problem og terapeutens opgave bliver at tilbyde en anden forståelsesramme af problemet.

– Klienten rummer selv løsningen på sine problemer.
Løsningsterapiens hovedprincip er at terapi er omorganinsering af allerede indlærte erfraringer, snarere end indlæring af nye.

– Terapien går på
“At bruge det klienten har med til at imødekomme hans/hendes behov på en sådan måde, at klienten kan leve et tilfredsstillende liv på egen hånd”.

Hvad koster en stresset medarbejder i din virksomhed?

Hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere

Gennem det seneste par år har cirka 80 % af mine coachingopgaver handlet om stress. Flere opgaver er bestilt af virksomheder, der ønsker hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere.

Det er i grunden ikke så sært, når man ved hvor meget det koster for en virksomhed at have medarbejdere med stress. Prisen kan nemlig være temmelig høj.

De mest almindelige følger af stress hos en medarbejder, er en eller flere af følgende punkter:

 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnproblemer
 • Glemsomhed
 • Nedsat immunforsvar
 • Ændring af temperament
 • Manglende overblik
 • Nedsat arbejdsfunktion
 • Sygemelding
 • Langtidssygemelding

Vurder nu selv, hvor meget hvert enkelt punkt, koster af indtægtstab, hvis virksomheden har en eller flere ansatte med stress.

Helt slemt bliver det hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt og efterfølgende må ophøre i jobbet.

Her skal man tænke på prisen for eventuel vikardækning i sygemeldingsperioden, eller nedgang i produktion.

Efterfølgende kommer der omkostninger

Efterfølgende kommer der omkostninger til stillingsopslag, tidsforbrug på ansættelsessamtaler (for mindst 1 medarbejder), indkøringsperiode for den nyansatte, med hjælp fra en eller flere ansatte og muligvis også en længere oplæringsperiode. Indenfor mange fag er det ikke usædvanligt, at en ny medarbejder først kan bestride stillingen 100 procent, efter 1 års tid.

På baggrund af dette, er det forståeligt at virksomhederne er villige til at investere i stresshåndtering. De kan se fidusen i, at værne om deres dygtige og loyale medarbejdere.

Det gode er, at dette også kommer medarbejderen til gode. Der er tale om et frynsegode, der er med til at give den enkelte medarbejder energi og et solidt værn mod stressens følgesygdomme.

Man kan vel sige, at der er tale om en win-win situation…

Livsvejen

Særligt Sensitiv

En person der er meget sensitiv modtager verden på en helt anden dybdegående og intens måde end andre mennesker. Det betyder at der er stor risiko for at blive overstimuleret, hvilket kan betyde, at man reagerer med stress, angst, overreagerer, bliver gråd labil med mere.

Særligt sensitive mennesker kan komme til at føle sig anderledes, udenfor eller blive ekskluderet, hvis man ikke er opmærksom på det meget sensible sind, hvor alle indtryk tages rent ind. Denne overfyldte tilstand kan man gøre noget ved, og men kan danne strategier for hvordan man undgår at blive overfyldt. Her kan jeg hjælpe dig.

Mobning

Mobning er en af de mest ødelæggende faktorer du kan udsættes for.

Mobning kan bedst defineres som noget, der foregår over tid, og som føles ubehageligt og som foregår mod en person, der ikke kan blive fri for denne handling. – andre kan ikke bestemme, om du er udsat for mobning. Det er kun DIG der kan afgøre om noget ikke er godt for dig.

Der er ingen mennesker der skal finde sig i mobning. Det er aldeles uacceptabelt, men det kan være meget vanskeligt selv at komme ud af, da mobbemønstre ofte er en del af en kultur, der har fået lov til at blomstre.

Mindfulness

Mindfulness er en afslapningstilstand, du gradvist føres ned i. I denne afslapning vil alle dine muskelgrupper blive mentalt bearbejdet, og efter behandlingen vil du være yderst afslappet. Mindfulness kan benyttes til bl.a. koncentrationsforøgelse, afstresning, bekæmpelse af mylder tanker og aggressivitet.

Du opøver med andre ord evnen til at handle konstruktivt frem for at reagere uhensigtsmæssigt.

Gennem øvelse og træning vil du selv kunne oparbejde evnen til at anvende mindfulness til f.eks. at koble af fra hverdagens stress.

Udfordringer

Genkender du noget af følgende som en udfordring?

 • Aggression.
 • Bliv positivt medlem af en gruppe.
 • Dit humør.
 • Ensomhed.
 • Eksklusion.
 • Fobier.
 • Gode kolleger.
 • Inklusions muligheder.
 • Jalousi.
 • Ked af det hed/tristhed.
 • Kom i gang med at dyrke sport.
 • Koncentrations besvær.
 • Meget sensitiv.
 • Mobning.
 • Nå flere mål.
 • Positiv i forhold til arbejdet.
 • Rygning.
 • Stress.
 • Studievaner.
 • Tackling af bekymringer.
 • Tage imod nyansatte i forholdet til de allerede etablerede kolleger.
 • Udstødelse.
 • Vold.
 • Vrede.
 • Vend udstødelse af ansatte til inklusion.

Forskellige Behandlingsmuligheder

Hvis du eller nogen du kender oplever en eller flere af følgende, er det måske en god ide at kontakte en samtaleterapeut.

 •       Vanskeligheder i at omgås med andre
 •       Irritabilitet
 •       Tab af interesse for aktiviteter
 •       Angst/panik/nervøsitet
 •       Utilfredshed med arbejde
 •       Problemer med familien eller venner
 •       Ensomhed
 •       Utilstrækkelighedsfølelser
 •       Koncentrationsbesvær
 •       Sorg som følge af et betydeligt tab
 •       Besvær med tilpasning
 •       Ubeslutsomhed
 •       Arbejdsblokade
 •       Besvær med at komme over et traume
 •       Stress
 •       Kroniske smerter

Hvad kan vi tilbyde?

 •       Psykologsamtale, rådgivning, psykoterapi og behandling
 •       Gruppeterapi
 •       Coaching

Vores arbejdsmetoder

Vi arbejder ud fra forskellige terapeutiske tilgange, bl.a. eksistentiel terapi, psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og mindfulness. Den terapeutiske tilgang udvælges til at passe bedst til dit behov/problematik og ønske.

Baggrund

Når mennesker udsættes for traumatiske begivenheder ( som det for eksempel ses ved dødsfald i nærmeste familie, ved ulykker, skilsmisse eller hvis man pådrager sig en svær kronisk eller livstruende sygdom) starter en række psykologiske reaktioner som tillige kan være ledsaget af psykosomatiske reaktioner.

Ofte vil den praktiserende læge derfor blive konsulteret og lægen vil i denne situation være godt hjulpet af at forstå, hvilke psykiske reaktioner patienten gennemlever – for at kunne hjælpe den patient, der er blevet eksistentielt ramt.

 

Et liv i balance..

Vil du bytte din ubalance, smerte, eller stress med ro, glæde og overskud?

At mærke ro, glæde og afklaring, er forudsætningen for at stå solidt i sig selv. At mærke overskud og lyst til omverdenen og til sig selv, er forudsætningen for at turde både at give og tage imod. At leve i stress er at leve livet farligt og forkert!

Vi gør en forskel for dig. Her kan du aflevere det du gerne vil af med, og til gengæld blive fyldt med det du allerhest vil have og mærke i dig, i stedet.

Vi er glade for at gøre en forskel, og for at plante lys, glæde og ny energi i mennesker, gennem at lægge indre smerte, frygt, ubalance eller stress bag sig. Det er aldrig for sent at ønske sig et liv i harmoni og balance. Indeni og udenpå ! Her kan du finde den coaching og/eller behandling du har brug for.

PERSONLIG TRIVSEL OG BALANCE

  * Trivselssamtaler – Personlig coaching og sparring

  * Hjælp og sparring til din årlige medarbejder trivselssamtale på jobbet

STRESS COACHING OG BEHANDLING

Individuel stress coaching

* Når du vil slippe den stress du går med, og som er blevet en fast del af din hverdag!

* Kom hel tilbage efter stressnedbrud eller sygemelding

STUDIESTRESS OG EKSAMENSANGST

 Kom succesfuldt gennem din uddannelse!

* Coaching og behandling, effektive værktøjer

Positive forandringer til mennesker og virksomheder indenfor:

• Personlig livsstils og karriere coaching
• Individuel stress coaching og behandling
• Ledelses coaching
• Organisationsudvikling og HR
• Stress håndtering i virksomheder 
• Trivselssamtaler – og målinger
• Workshops, kurser og forløb. 

Du kan booke os til personlig og konkret opgaveløsning, coaching, sparring eller behandling, ligesom vi løser opgaver som et team.

Vores fokus er Afklaring – Berigelse og Fremdrift!

Det er, hvad jeg kan give dig, uanset om du personligt, fagligt eller virksomhedsmæssigt står med en udfordring eller opgave.

Afklaringen giver ro og overblik, og afklaring er forudsætningen for enhver god beslutning.

Berigelsen er at tage alt det bedste med sig fra den nu-situation man står i. At lære af det som ikke fungerede, og at være så meget desto koncentreret på alt det som fungerer, og har værdi.

Fremdriften ligger i at få et fornyet og forstærket afsæt. At få tilført ny energi og glæde og at mærke overskud og overblik over det, som skal gøres.

Personlig Effektivitets- og Ledertræning

Et personlig tilrettet program, der tager fat i ens dagligdag. Prøv i første omgang at svare på følgende:

 • Tingene bliver gjort rigtigt første gang ?
 • Vi får taget stilling til tingene samme dag de modtages ?
 • Vi prioriterer løbende så planlægningen fungerer ?
 • Dagligdagen virker nogenlunde organiseret for os alle ?
 • Jeg er sjældent stresset – og sover godt om natten ?
 • Folk her har ro i sindet og er velfungerende ?
 • Vi tjener heldigvis penge ?
 • Her roder det ingen steder ?
 • Jeg har overskud til at være kreativ og innovativ ?

Strategi – udformning og gennemførelse

Virkeligheden overhaler somme tider planerne inden om.

Visioner og drømme er svært omsættelige.

Vaner og rutiner gør det svært at matche kravene udefra.

En professionel virksomhed ved, hvad den vil. Og frem for alt – den kan fortælle om det.

En rigtig gennemtænkt forretningsplan lavet med et gennemprøvet værktøj giver gennemslagskraft til virksomhedens ledelse.

Så svært er det trods alt heller ikke at spise en ko – men det hjælper at lade slagteren skære den op i mindre stykker.

Hvis du vil vide, hvor du står har vi Virksomhedsanalysen, der kan belyse det.
Den er i øvrigt gratis.

Effektiv Organisering

Spørgsmålet er om dine medarbejdere fortjener en virksomhed med arbejdsglæde uden stress ?

Kroppens organer har hver deres funktion. Uden målopfyldelse fra hver – ingen liv.

En virksomhed har det stort set på sammen måde. Lige bortset fra at lederne forsøger at være respirator, pacemaker, kolestorolsænker og meget andet.

Der findes måder at organisere virksomheder på, der flytter fokus fra håndvasken til produkterne.

Det er en sikker måde at nå selv ekspansive mål, med hurtig integration af nye medarbejdere og nye metoder uden så meget snak om forandringsparathed og andre management buzz ord.

Personlig Sundhedsprofil

Den personlige sundhedsprofil koncentrerer sig om den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og livsstilsmønstre. Vi tager altid udgangspunkt i personens ressourcer og oplevelse af egen sundhed. Vi fokuserer på de områder, hvor medarbejderen føler størst motivation for at ændre livsstil, da det er her chancen for succes for medarbejderen er størst. Personlige sundhedsprofiler kan foretages både på store personalegrupper eller for enkelte medarbejdere.

Samtaler

Foruden at fungere som en hjælp til den enkelte medarbejder danner de mange personlige sundhedsprofiler tilsammen et mere detaljeret og nuanceret billede af virksomhedens sundhed end udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil kan give. Således oplever vi ofte, at vi gennem de personlige samtaler bliver bekendt med nogle generelle problemer i virksomheden, som ellers ikke ville være blevet afdækket.

Grupper

De personlige sundhedsprofiler kan også foretages i grupper af 4-8 personer og varer 4-6 timer. Gruppedynamikken øger ofte motivationen og danner grundlag for støtte i medarbejdergruppen. Der vil være enkelte områder som man ikke vil kunne arbejde med, omvendt er det ressourcebesparende for virksomheden.

Formål

at få medarbejderen til at arbejde med og tage ansvar for egen sundhed
at medarbejderen opsætter personlige mål for en bedre sundhed
at hjælpe medarbejderen med at ændre livsstil
at give et mere detaljeret billede af den generelle sundhed blandt med-arbejderne, som ikke kan opdages via de spørgeskemaundersøgelser som foretages i Virksomhedens Sundhedsprofil.

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af en Personlig Sundhedsprofil gennem en   1-1 ½ times samtale mellem medarbejder og en sundhedskonsulent fra os. Igennem samtalen kortlægges medarbejderens ressourcer, ønsker og mål i forbindelse med kostvaner, motion, trivsel, arbejdsmiljø, rygevaner, alkohol-vaner, medicinforbrug mm. Endvidere får medarbejderen tilbudt måling af blodtryk, blodsukker, kulilte samt udregning af BMI (Body Mass Index). Samtalen ender ud med, at medarbejderen skriftligt formulerer egne mål for ændring af livsstil.

Efter samtalerne analyserer vi samtlige Personlige Sundhedsprofiler og udarbejder en rapport, der giver et generelt billede af medarbejdernes sundhed. På denne baggrund fremkommer vores sundhedskonsulent med konkrete forslag til sundhedsfremmende ændringer på arbejdspladsen. Disse prioriteres og planlægges sammen med ledelsen og eventuelle medarbejderrepræsentanter.

Senest 6 måneder efter første samtale afholdes anden samtale med med-arbejderne. Her følges der op på de mål, som medarbejderen havde sat og nye kan udformes. Vi udarbejder endnu en statusmelding til ledelsen.

Rygestop-kurser

Tilbyd rygeafvænning og få gladere og sundere medarbejdere!
Mange rygere ønsker at stoppe. Det er med god grund, fordi et rygestop med-fører markante helbredsfordele. Ikke bare på længere sigt, men øjeblikkeligt. Udover, at et rygestop mindsker risikoen for en lang række sygdomme, øger det personens velbefindende og trivsel.
Vi hører således tit fra tidligere rygere, at de har fået mere tid og arbejder mere koncentreret, nu hvor de ikke længere bliver ‘forstyrret’ af nikotintrangen og “smøgpauserne”.

Rygestop i grupper Individuelle rygestopsamtaler

At stoppe med at ryge er for de allerfleste en meget svær proces, som kræver stor selvmotivation og støtte fra omgivelserne. Kollegaer kan ofte fungere som et effektivt netværk og støtte i forbindelse med rygestop. Derfor arbejder vi meget med kollektive rygestop på arbejdspladsen, hvor medarbejdere sammen gennemgår et rygestopkursus.

Grupper

En rygestop-gruppe består typisk af 5-15 medarbejdere, som mødes i 2 timer med en rygestopinstruktør en gang ugentligt. Forløbet strækker sig over 6 uger med 5 møder.
Ved hvert møde har instruktøren et eller flere emner, som er relevante i forbindelse med et rygestop. Dette er bl.a. fordele og ulemper ved rygestop, abstinenser, nikotinsubstitution, kost, helbredsfordele, kuliltemåling og langtids-vedligeholdelse af rygestoppet. For at støtte hinanden med rygestoppet imellem møderne laver vi ofte ”medarbejder-makkerpar”, der skal støtte og holde hinanden i ørerne, gennem den første svære tid.

Individuelt

Ved denne form for rygeafvænning mødes rygestopinstruktør og medarbejder i et forløb over 3-4 gange, i alt ca. 3 timer.
Ved første møde planlægges rygestoppet grundigt, og der sættes en rygestop-dato. Afhængig af medarbejderens behov diskuteres bl.a. emner som abstinenser, nikotin-substitution, kost, helbredsfordele, kuliltemåling, langtidsvedligeholdelse af rygestoppet.

Fordelen ved individuelle rygestopsamtaler er, at det samtidig er muligt at give en  koncentreret og meget personlig rådgivning.

Formål

at reducere antallet af rygere i virksomheden
at reducere medarbejdernes sygedage
at forbedre medarbejdernes trivsel

Sundhedsprofiler

Sundhedsprofiler

Sundhedsprofiler er et redskab til at fremme sundheden for den enkelte medarbejder eller for virksomheden generelt. Profilerne kan give et retvisende billede af virksomhedens sundhedstilstand ud fra analyse af medarbejdernes sundhed og livsstilsmønstre.

Virksomhedens Sundhedsprofil

Udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil er et vigtigt redskab for virksomheder, som gerne vil danne sig et overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel.

Virksomhedens Sundhedsprofil er en rapport baseret på en anonym spørgeskema-undersøgelse i enten hele eller dele af virksomheden. På denne baggrund identificerer og prioriterer virksomheden i samarbejde med os, hvilke specifikke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes. Eksempler på dette kan være:

Eksempler

Frugtordning.
Sundere mad i virksomheden.
Kostvejledning og hjælp til vægtreduktion.
Rygeafvænning og rygepolitik
Mulighed for at dyrke motion i virksomheden.
Cykelordninger
Hjælp til ændring af medarbejdernes usunde livsstilsmønstre gennem udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler.
Trivselssamtaler

Formål

at give virksomheden et overblik over sundheden i virksomheden
at hjælpe virksomheden med at identificere og prioritere, hvor der bedst kan sættes ind for at skabe en sundere virksomhed samtidig med at tid og ressourcer udnyttes bedst muligt
at skabe mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sund-hedstilstande
mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sundhedstilstanden
at danne grundlag for udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler for de enkelte medarbejdere

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil ved, at en konsulent fra os og evt. en arbejdsgruppe fra virksomheden sammen tilrettelægger forløbet og spørgeskemaets indhold. På baggrund af analyse af  spørgeskemaerne, vurderer vi sammen, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen anbefaler vi normalt offentliggøres i virksomheden for at skabe synlighed og bevidsthed omkring sundheden i virksomheden.

Sund Medarbejder – Sund Virksomhed

Konceptet Sund Medarbejder

Konceptet Sund Medarbejder – Sund Virksomhed er udsprunget af en ide om at hvis virksomheden er sund, forstået på den måde at den tilbyder sund levevis og et godt arbejdsmiljø, vil medarbejdernes sundhed og trivsel øges og virksomheden dermed blive stærkere.

Virksomheden og medarbejderne kan i fællesskab udvikle synergi og øge produktiviteten men det forudsætter de rette omgivelser og overskud. Her er sundhedsfremme og forebyggelse et essentielt område idet sådanne tiltag vil føre til bedre arbejdsvilkår for medarbejdergruppen.

Konceptets gevinst for virksomheden

Konceptets gevinst for virksomheden er tydelig men det er ikke kun bedre arbejdsvilkår og øget trivsel det fører med sig, også et image om en sund og etisk arbejdsplads med en moderne virksomhedskultur, kan gøre den attraktiv for nye og fastholde nuværende medarbejdere.

Gevinsten for medarbejderne er selvfølgelig en sundere levevis og større velbefindende. Dette vil ikke kun have betydning på arbejdet men også i fritiden idet, de ”nye gode vaner” vil kunne tages med hjem og påvirke evt. familie til en generel sundere levevis.

Hvorfor skal virksomhederne bekymre sig om medarbejdernes sundhed:

Færre sygedage betyder større menneskeligt og økonomisk overskud.
Medarbejderne befinder sig en meget stor del af deres liv på arbejdspladsen. I en fortravlet hverdag tilegner de sig derfor også mange dårlige vaner på arbejdet.
Hvis alle medarbejdere og virksomheden støtter og hjælper hinanden med en sundere livsstil er det meget lettere at ændre sit liv til et sundere og gladere liv.
Det er billigere at forebygge frem for at reparere.
Tilfredse medarbejdere bliver i virksomheden og det betyder lav personaleomsætning.
Mange medarbejdere udsættes for passiv rygning på arbejdet uden at kunne fravælge det.
Medarbejderne bliver mere loyale, når virksomheden bekymrer sig om dem.
En god sund arbejdsplads har lettere ved at tiltrække nye sunde gode medarbejdere.

Følgerne af vores livsstil

100.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det.
80% af personer med diabetes er overvægtige.
Hos overvægtige voksne forekommer flere sygdomme oftere end hos normalvægtige. Fx. blodpropper i hjertet og hjernen samt forskellige kræft- og gigtformer.
Tobak, alkohol, mangel på motion og usund kost er årsag til 1/3 af alle dødsfald i Danmark.
Rygning bevirker at blodet lettere klumper sammen. Deraf større risiko for blodpropper.
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft og hjerte-karsygdomme.
Børn af rygende forældre får oftere astma.
Passive rygere udsættes, for de samme skadelige og kræftfremkaldende stoffer, som rygeren selv udsættes for under rygningen.
12.000 danskere dør årligt som følge af deres rygning.
Rygere rammes ofte i deres bedste alder af lungekræft, rygerlunger, blodpropper eller hjerneblødninger.