Mit største ønske med mit virke er at bygge bro mellem den kliniske psykologi og spiritualitet.

Terapeuter indenfor begge felter har som mål at hjælpe mennesker til et rigere liv. De ønsker at bidrage til at mindske menneskers smerter. Smerten viser sig på mange måder som for eksempel angst, fysisk sygdom, sorg, selvhad, stress, jalousi og et utal af forskelligartede symptomer i både kroppen, sindet og sjælen – alt sammen tilstande som blokerer for glæden, livsenergien, balancen og den indre ro.

den kliniske psykologi

Vejene, man går indenfor den kliniske psykologi, kan være at bearbejde problematikkerne ved hjælp af samtale og forståelse, via det underbevidste gennem visualisering og hypnose eller ved at påvirke kroppen direkte.

Spirituel healing

Spirituel healing kan på samme måde foregå via både krop, sind og ånd. Samtalen, erkendelsen og forståelsen formidles gennem bla. clairvoyance og kanalisering. Underbevidst spirituelt arbejde foregår, når man selv oplever tidligere og fremtidige liv, og kroppens vej indenfor spiritualitet er healing i dets forskellige former (reikihealing – englehealing – massage – krystalhealing etc. ).

Så der er mange veje til Rom. Jeg finder det vigtigt at finde den korteste og mest behagelige af dem. 

At bygge bro mellem psykologi og spiritualitet

At bygge bro mellem psykologi og spiritualitet kan sørge for, at vi undgår nogle omveje, blinde veje og måske også deciderede vejspærringer i bestræbelserne på at nå målet, nemlig at hjælpe mennesker til et rigere liv.