AFSPÆNDINGSBEHANDLING

En del mennesker henvender sig på grund af lidelser, der er akut opståede eller er følgevirkninger af sygdom og skader; for eksempel gigt, muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine m.m.

Andre søger behandling for at opnå øget velvære og energi.

Afspændingsbehandling er velegnet ved forskellige lidelser som f. eks.:

  • Hovedpine
  • Spændinger og smerter i skuldre og nakke
  • Stress og stressrelaterede symptomer
  • Søvnproblemer
  • Musearm
  • Krampetendenser og uro i benene
  • Tantepukkelsyndromer
  • Graviditetsgener

Sådan foregår en afspændingsbehandling

Behandlingen tager udgangspunkt i en samtale om, hvorfor du har henvendt dig, og hvilke forventninger du har til forløbet.

Ved hjælp af blide stræk, tryk og rolige greb løsner jeg herefter dine overspændte muskler og giver impulser til de underspændte. Jeg behandler uden på dit løstsiddende tøj.

Du får vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen og bliver i stand til at mærke, hvilke bevægelser og stillinger, der gavner din krop.

Afslutningsvis får du instruktion i enkle øvelser, som er tilpasset dig og din situation, og vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen.

Der er god tid til, at krop og sind kan komme ind i en afspændt tilstand.

Sådan hjælper afspændingsbehandlingen

Behandlingen regulerer spændingsforholdet i musklerne og mindsker dermed smerter i muskler og led. Du får en øget kropsbevidsthed, hvilket giver dig en bedre indsigt i dine handle- og funktionsmønstre. Denne indsigt giver dig mulighed for at indlære gode kropsvaner og forstå, hvordan kroppen reagerer i forskellige situationer og under forskellige belastninger.

Behandlingen regulerer spændingstilstande i musklerne, afhjælper stress og giver kropsligt velvære.

Du hjælpes til at forstå sammenhængen mellem dine fysiske og psykiske gener, så du lærer at forebygge symptomerne.

Smerter og spændinger

Når det gør ondt, bruger man kroppen anderledes for at undgå smerter. Ofte er det dog på en uhensigtsmæssig måde, der i det lange løb giver endnu flere smerter. Med andre ord: en rigtig ond spiral. Afspændingspædagogik kan bryde denne onde cirkel.

Spændinger og smerter et sted kommer ofte på grund af ubalance et andet sted i kroppen. Myoser og spændinger opstår, når svage muskler sender andre muskler på konstant overarbejde. Derfor får du hver gang behandling af hele kroppen og får instruktion i enkle øvelser, der understøtter en bedre kropsholdning. Du lærer at lytte til signalerne fra din krop, bruge den mere hensigtsmæssigt og på den måde forebygge overbelastning og slid.

Stress og udbrændthed

Vi lever i en tid og kultur, hvor alt for mange mennesker har stress. Det er naturligt og ikke problematisk at have perioder i livet, hvor tempoet er lidt højere end ellers. Når den stressede periode er overstået, vil kroppen finde tilbage til sit naturlige leje. Problemet opstår, når stressen bliver kronisk, fordi der ikke er en naturlig vekselvirkning mellem aktivitet og hvile. Kroppen er derfor i forhøjet alarmberedskab hele tiden. Dette fører til mange forskellige kropslige reaktioner, som blandt andet træthed, koncentrationsbesvær, glemsomhed, smerter og forhøjet blodtryk. På sigt kan det også medføre psykiske symptomer, som blandt andet nedtrykthed, triste tanker og belastningsdepression.

Afspændingsbehandling er meget velegnet til at sænke spændings- og stressniveauet i kroppen og afhjælpe følgerne af stress og udbrændthed. Ydermere bidrager behandlingen til at erkende stresssignalerne fra kroppen. Det giver dig mulighed for at reagere på dem – og så er stresshåndteringen allerede igang.

Søvnproblemer

Er du en af den halve million danskere, der lider af søvnproblemer, kan du have glæde af afspændingsbehandling. For lidt søvn giver symptomer som for eksempel glemsomhed, træthed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og vægtstigning.

Behandlingen giver dig den kropslige hvile og sætter nervesystemet i et lavere gear. Til slut giver jeg dig nogle øvelser og teknikker, du kan anvende lige inden sengetid for at opnå en god søvn.

Afspænding for gravide

Kroppen er på ekstra arbejde under graviditeten. En del gravide har hævede fødder og hænder, er ekstra trætte og har uro i benene ved aftenstid. Afspændingsbehandling giver velvære og energi i den gravide krop, og du får endvidere instruktion i øvelser, der kan afhjælpe dine gener.

Der kan også være en del spekulationer i forbindelse med at skifte status til forælder. Der er derfor også tid til at tale om det, du går og spekulerer over i forbindelse med din graviditet.

Velvære

Man kan også søge afspændingsbehandling for blot at opnå øget velvære i kroppen. Når muskelspændinger formindskes og nervesystemet afbalanceres oplever man, at der er ro i hele systemet. Det kan minde om den tilstand man er i, når man er på vej ind i søvnen, og den aktive dagsbevidsthed bliver sat ud af kraft.

En velværebehandling giver dig en mulighed for at blive genopladet i den travle hverdag. Nærmest som et karbad – bare uden vand.