Forandring og konsekvens Psykopati og psykopater

 Emnebegrundelse

Vi har valgt at arbejde med psykopati fordi at det er et meget spændende emne som vi gerne vil lære noget mere om. Ordet “psykopat” bliver nemlig ofte brugt som et skældsord, når nogen gør noget der er ude af kontrol eller lign. men hvad er psykopati egentligt?

Vi vil gerne finde ud af om der er forskellige slags psykopati og om der er forskel på hvor i verdenen du befinder dig. Vi vil også gerne finde ud af hvordan psykopati opstår, hvordan det bliver opdaget og behandlet, om det kan blive værre og hvilke konsekvenser det har for samfundet.

Hvorfor bekymrer man sig om psykopater og hvorfor er de farlige? Hvad gør en psykopat anderledes end et “normalt” menneske og ved de selv at de har psykopati? Kan psykopati faktisk hjælpe mennesker i særlige situationer?

Problemformulering

Vi vil redegøre for hvad psykopati er og hvad der kendetegner psykopater. Vi vil analysere hvordan psykopati opdages, hvilken interaktion psykopater har med samfundet og hvilke konsekvenser det kan lede til. Vi vil perspektivere hvordan vi vil oplyse samfundet til at omgås psykopater

Redegøre: Hvad er psykopati og hvad kendetegner psykopater?
Analysere: Hvilken interaktion har psykopater med samfundet og hvilke konsekvenser kan deres interaktion lede til?
Perspektivere: Hvordan oplyser vi samfundet om hvordan de skal omgå, hjælpe og beskytte sig mod psykopater?

Problemstilling

 hvad er en psykopat/psykopati?

 •   en psykopat er en person med personlighedsbrist
 •   Hvad er en personlighedsbrist

  En personlighedsbrist er noget der er specielt ved en person noget der mangler. men ved psykopati er det en kæmpe personlighedsbrist

 Hvordan og hvorfor opstår det?
der er forskellige meninger omkring hvordan psykopati opstår.

 1 ) nogen mener at det ligger i generne, at man har arvet det fra ens forældre, at man har det lige fra fødslen.

 2 ) andre mener at det kommer igennem en hjerneskade, at noget er gået galt ved fødslen. Det forklarer hvordan normale og velfungerende familier kan fostre psykopater.

 3 ) at man får det igennem miljø, bl.a. at de er blevet misbrugt og slået af deres forældre.

 4 ) Gadens parlament – psykopatien er et resultat af, at barnet overlades til sig selv og andre børn gennem opvæksten. I en gruppe hvor børn bestemmer over børn, vil de primitive idealer herske, og den stærkeste vil overleve.

Hvis at du har psykopati pga. Arv eller hjerneskade er det en fejl i hjernen dvs. at det ikke er meningen. Men hvis at det er pga. miljø eller “gadens parlament” er det faktisk hjernen der selv skaber psykopatien. Dette er en metode hjernen bruger til at overleve

 Er det så psykopatens egen skyld at personen er en psykopat? nej. Det er enten en genetisk fejl, miljø eller et automatisk overlevelsesinstinkt

 Kan det blive værre?
 jo værre en psykopat bliver behandlet, jo værre behandler de andre

 Er og hvorfor psykopater farlige for samfundet?

 psykopater kan være farlige for samfundet. de kan lave psykiske og fysiske overgreb på folk. de kan manipulere dig til at gøre ting du aldrig kunne drømme om

 Det er svært at se om folk er psykopater. Det er aldrig helt sort

 Hvad er forskellen på en psykopat og et “normalt” menneske?

 psykopater kan godt forstå andres følelser, men kan ikke leve sig ind i det. Derfor er psykopater meget dårlige forældre

 Hvad er symptomerne for psykopati?

 •   Mangel på følelser (medfølelse og skyldfølelse)
 •   Aggressivitet
 •   Selvglad og selvovervurderende

 Hvad er kendetegnene for en psykopat? charmerende, egoistisk, kan ikke føle for andre, let ved at lyve, hensynsløs

For at opfylde kriterierne for at have en dyssocial personlighedsforstyrrelse skal man for det første opfylde kriterierne for overhovedet at have en personlighedsforstyrrelse, de generelle kriterier:

Man har et vedvarende og karakteristisk mønster for sin adfærd der er anderledes end hvad der accepteres for samfundet. Det skal gælde for mindst to af følgende områder:

 •   Ens erkendelser eller holdninger
 •   Ens følelser
 •   Ens kontrol over egne behov og impulser
 •   Ens forhold til andre mennesker

  Desuden skal man opfylde følgende fem kriterier:

 Man skal have en adfærd som er gennemgribende unuanceret,

utilpasset og uhensigtsmæssig

 •   Den uhensigtsmæssige adfærd skal gå ud over en selv eller andre
 •   Den uhensigtsmæssige adfærd er startet i ens ungdom eller barndom
 •   Den uhensigtsmæssige adfærd skyldes ikke at man har en anden

  psykisk sygdom

 Den uhensigtsmæssige adfærd skyldes ikke misbrug eller en fysisk

sygdom, f.eks. en hjerneskade.

For at opfylde kriterierne for en dyssocial personlighedsforstyrrelse skal man desuden have mindst tre af følgende personlighedstræk. Man skal:

 •   Udvise grov ligegyldighed overfor andres følelser
 •   Mangle ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser
 •   Mangle evner til at fastholde forbindelser med andre mennesker
 •   Have svært ved at tolerere frustrationer og have en lav

  aggressionstærskel

 •   Være ude af stand til at føle skyld eller til at lære af erfaringer eller straf
 •   Have tendens til at komme med bortforklaringer og til at give andre

  skylden for sine egne negative sider

 Ved psykopater at de har psykopati?

 de ved godt at de er anderledes, men vil ikke helt acceptere det.

 kan man behandle psykopati og hvordan?

 ja, men psykopaten skal selv sige ja til det. Derefter skal der være straf og belønninger for godt og ondt. psykopaten kan godt lære hvad der er rigtigt og forkert

 er der forskel på hvor i verden du er psykopat
 der er flere psykopater i rigere lande, men man ved ikke rigtigt hvorfor

Fakta om psykopatiske chefer

 • Charmerende
 • Interessant
 • Narcissistisk
 • Manipulerende
 • Kontrollerende
 • Hadefuld, hævnlysten og aggressiv Uansvarlig

Hvad kan man gøre, hvis man har en psykopatisk chef? Dokumentér alle uoverensstemmelser
Undgå at blive et offer
Lad dig ikke udnytte

Undgå åbne kampe
Arbejd for at forlade arbejdspladsen
Undgå at lave fejl
Forvent ikke støtte fra nogen i organisationen

Kreativ produkt: hvem er psykopaten?

Introduktion

 1. Dispotion
 2. Emnebegrundelse
 3. Problemformulering
 4. Fakta
 5. Hvad er en psykopat/psykopati?
 6. Hvordan og hvorfor opstår psykopati?
 7. Hvordan finder man ud af om en person er en psykopat?
 8. Ved psykopaten selv at personen har psykopati?
 9. Kan psykopati behandles og helbredes?
 10. Kan psykopati forværres?
 11. Hvad er symptomerne for psykopati?
 12. Hvad er kendetegnende for en psykopat? 14. Er psykopater farlige for samfundet?
 13. Kreativt produkt
 14. Konklusion: Hvad skal det bruges til?
 15. Spørgsmål

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *