Terapi kan give…..

hvorfor coaching

Når mennesker har brug for hjælp

Når mennesker har brug for hjælp til at komme videre i livet eller ud af en krise – så kan en samtale med en terapeut være en god mulighed.

Nogle mennesker har oplevelser med i bagagen, som gør, at deres liv er svært og tungt. Man kan have været ude for noget ubehageligt, måske et sygdomsforløb, en ulykke, et tab, et  omsorgssvigt, som man har behov for at få bearbejdet.

Andre oplevelser kan være modløshed, problemer i parforhold, jalousi, stress, angst, usikkerhed, ensomhed, jobproblemer, eksistentielle kriser og at finde en mening med livet.

Terapi er et værdifuldt redskab, når livet går os imod, eller når vi har brug for hjælp til at komme videre fra en fastlåst situation. Det kan være et redskab til øget bevidsthed om os selv og vores personlige udvikling og vores egne ressourcer. Det er raske personer, som er i stand til at tage ansvar for deres egne handlinger, der kan indgå i et forløb.

Afklaring, bevidsthed, udvikling

Afklaring, bevidsthed, udvikling, kontakt til dybere sider af sig selv og sine ressourcer, nysgerrighed, livskraft,  mening med livet og forståelse for sammenhænge og derigennem støtte, tid, ro, opmærksomhed og omsorg.

Jeg henvender mig til børn, unge og voksne, der ønsker at arbejde seriøst og kreativt med deres personlige eller professionelle udvikling.

Terapi forløb

Et terapiforløb kan forstås som en rejse – i hvem DU er, i DIN historie, og hvordan DU lever dit liv. Terapien skal være en god og energigivende oplevelse, og der skal komme noget godt ud af det.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klient og terapeut. Både du og jeg  deltager i arbejdet, hvor du er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Psykoterapi består af regelmæssige møder gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi er græsk

Psykoterapi er græsk

Psykoterapi:

Selve ordet psykoterapi er græsk. ”psyke” betyder sjæl og ”terapi” betyder behandling. Altså behandling af sjælen.

Psykoterapi er samtaler hvor kontakt og nærvær er grundelementerne. Det primære er, at jeg som terapeuten lytter med opmærksomhed, empati og indlevelse. Formålet med psykoterapi er, at jeg i samarbejde med dig, hjælper dig til at forstå dine vanskeligheder, så du selv er i stand til at løse dine problemer.

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde. Nogle kommer med en helt bestemt problematik, eks tab af en nærtstående, skilsmisse, eksamensangst. osv. Andre kommer med mere uspecifikke problematikker, som tristhed, en følelse af at være anderledes, manglende livslyst mm. Hvor det er sværere at sætte ord på, hvad det er som er problemet.

Hvor længe, man ønsker er gå i terapi er også forskelligt, nogle har korte forløb, andre længere, alt afhængig af behov og de temaer man har med sig.

Hvis du kan genkende dig selv i en eller flere af nedenstående udsagn, kan det være at psykoterapi er noget for dig:

 

 • Er du ofte trist eller ked af det?

 

 • Er du nervøs eller angst?
 • Mangler du glæde eller livslyst?
 • Er din appetit påvirket?
 • Sover du dårligt om natten?
 • Har du det svært i nære relationer og ønsker du det anderledes?
 • Kommer du ofte i konflikter, som giver dig problemer?
 • Har du svært ved at sige fra?
 • Har du været udsat for tab, svigt eller overgreb?

 

 

 

Angst og traumer

Angst og traumer

Angst er en stærk følelse, som er præget af magtesløshed overfor en ukendt trussel.

Angsten er altid ledsaget af somatiske fornemmelser, såsom hjertebanken, muskelspændinger, hyperventileren, stærk svedafsondring og dødsfølelse. Angst er jo forsvar mod en ukendt trussel og man danner angst som reaktion på en traumatisk situation. Det er ens Jeg der reagerer på truslen.

Pludselig kommer angsten uventet og man går næsten i panik og bremser midt på vejen.

Når panikangsten tager over

Dem som har oplevet angst som pludselig er opstået, kaldes panikangst, ved hvor forfærdeligt det er og hvor lammet man bliver i hele kroppen. Nogle oplever det mens de kører bil. Pludselig kommer angsten uventet og man går næsten i panik og bremser midt på vejen.

Angst kan behandles med samtaleterapi.

Hvorfor opstår angst?

Ja der er mange indgangsvinkler til angst men hvis man har stress fyldte perioder, sygdom, problemer i familien, problemer i ægteskabet og man samtidig bærer på et traume, ja så kommer angsten hurtigere og den vil være tilbagevendende. De fleste for oftere angst når de har forladt hjemmet.

Sådan behandles traumet

Behandling af angst foregår ved at man ”vender tilbage” til traumet. Traumet er jo fortrængt og derfor kan man ikke forstå hvorfor man får angst da man ikke har en kendt faktor, altså traume.

Det behøver ikke at være noget ganske forfærdeligt traume, men der er noget i traumet som fremkalder angsten.

Så sammen vender vi tilbage til barndommen, ungdomslivet og gennemgår alle livsfaser, hvor vi får vendt traumer og andet som blokerer og herefter forsvinder angsten af sig selv. Denne proces kan tage lang tid, da alle traumer ofte er ubekendte faktorer i en persons liv.

Angst er meget udbredt, men alle angst former kan helbredes.

Skyld og skam

Skyld og skam

Skyld og skam er to begreber som alle kender. Det er to følelser som er tæt beslægtet og begge er smertefulde, men de aktiveres af forskellige oplevelser og er forbundet med forskellige konsekvenser.

Skam

Skam er en sammensat pinagtig følelse, der er forbundet med oplevelsen af at være pinlig, ofte i forbindelse med nøgenhed og seksualitet, samt af at komme til kort og ikke være god nok. Den ledsages typisk af en kropslig reaktion i form af rødmen og et ønske om at være usynlig eller at synke i jorden.

Når mor og far siger:”Skammer du dig ikke?”

Psykoanalysen ser begrebet skam som noget tillært i den kultur man vokser op og ser det som modstand, altså et psykisk forsvar. Der kan være mange grunde til at man skammer sig men det er meget almindeligt, især i familier hvor moralen er høj, bliver det også brugt som opdragelsesmiddel. Alle har nok, mere eller mindre, hørt sine forældre sige, ”skammer du dig ikke”, når man har gjort noget forkert.

Hvis man har hørt dette tilstrækkeligt mange gange og det tynger en, ja så kan det blive noget som påvirker ens liv ret meget.

Når man arbejder med skam i behandlings øjemed, bliver det at få afdækket,  ”hvorfor, skammer du dig” . Her arbejdes centralt med begrebet skam, hvor vi genspiller de situationer hvor du har følt skam og taler om hvorfor og hvordan man kommer videre.

Skyld

Skyld er anderledes fra skam. Det er en angstfølelse i form af selvbebrejdelser, anger og dårlig samvittighed. Forskellen er at skyld giver én angst, hvilket skam ikke gør.

Skyld er også noget tillært.

Der findes kulturer hvor skyld næsten ikke findes og hvis det gør, er det i så lille grad, at det bliver ubetydeligt.

Skyld er jo noget som ikke er synlig hos den enkelte. Man kan godt få korte symptomer som ved depression, men de er ofte kortvarige. Et eks. Et barn slår en rude i stykker. Mor og far er ikke hjemme og han føler sig skyldig. Når mor og far kommer hjem og han får accept, ” det gør ikke noget”, letter skylden med det samme. Altså skyld, er ofte noget meget hurtig og forbigående. Skyld kan afhjælpes med accept.

Man har set det indenfor cykelsportens verden i de sidste år. Mange har erkendt sig skyldig i doping, men de har ikke gjort det fordi de er skyldige, men fordi skammen tynger dem så meget.

Her ses tydelig den forskel der er på skam og skyld.

Behandlingen af skyld bliver altid kædes sammen med skam og derfor er de to begreber svære at skille ad. Ofte føler man sig også skamfuld når man er skyldig, så derfor behandles de samtidig. Man genspiller situationer hvor man har følt skyld og derved får man gennemlevet situationen og kan handle anderledes, da følelser jo kommer frem når man taler om situationen.

Sorg

Sorg

Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen

Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen. Det kan for eksempel ske, hvis én, du holder af, bliver syg og dør, eller hvis du selv rammes af kritisk og alvorlig sygdom, eller hvis dit ægteskab går i stykker, hvis du mister dit arbejde, kommer ud for en ulykke eller måske bliver udsat for overfald eller vold.

Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske og afhænger af mange ting, hvor stærkt er dit Jeg, hvor du er i livet og hvordan du har det på det tidspunkt, hvor ulykken eller sorgen rammer dig, og hvor stærk en tilknytning, du har, eller har haft, til den eller det du har mistet.

Når man havner i en krise, sker der ofte det, at du for en tid er ude af stand til at bruge din almindelige, sunde fornuft.  At frigøre sig fra den eller det man har mistet og til du begynder at forstå hvad du har mistet kan gå lang tid. Nogen kommer selv igennem sorgen eller krisen andre gør ikke.

Sorgen rammer alle

Et sorg eller kriseforløb består af fire faser.

1. Chokfasen

Den første fase kaldes chokfasen, som varierer fra person til person. Den kan vare mange dage og i den fase er du præget af meget forvirring og du kan ikke fatte hvad der er sket. Du føler bare at hele verden er styrtet i grus.

2.Reaktionsfasen

Den varer uger endda måneder, hvor forvirringen stadig er stor. Du har svært ved at finde dine egne grænser, du kan ikke rigtig erkende hvad der er sket. Du føler vrede, aggression, meningsløshed, du er bare ulykkelig og kan ikke forstå det har ramt dig. I denne fase får man ofte skyld, som om man kunne havde forhindret det som er sket. I denne fase reagerer kroppen meget kraftigt og man får mange fysiske symptomer, som muskelspændinger og søvnløshed.

3.Bearbejdningsfasen

Efter nogle måneder, måske et halvt år eller nogen gange mere begynder du at forstå hvad der er sket. Du bearbejder de oplevelser du har haft, indtil nu og begynder nu, at tale med andre om det. Du begynder at blive mere udadvendt. Du er stadig sårbar og angst, men du ser mere realistisk på fremtiden. Nogen gange kommer sorgen tilbage og du bliver ked af det. I denne fase, er der chance for, at kunne udvikle en depression.

4. Nyorienteringsfasen

Den sidste fase kaldes nyorienteringsfasen som kommer når de andre faser er gennemlevet. Mange kommer i denne fase efter ca. 1 års tid. Denne fase kan vare resten af livet, for selv om du fik mange sår under krisen, ja så begynder de at hele og der kommer ar, som ikke springer op igen, men du skal leve med dem. Der er ikke noget der bliver som før og du lærer at leve med det skete. Du kan nu tale om det skete, uden de store følelser, men dit humør vil blive påvirket når du tænker på det skete.

“Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen. Reaktionerne og faktorer er vidt forskellige fra menneske til menneske, og skal bearbejdes i det tempo som man er klar til. Det er her psykoterapien har værdi”

Terapimæssigt er det at støtte dig igennem alle faser

Når man kommer ud for en sorg eller krise, så er det om at komme i gang med terapien så hurtig som mulig, da det kræver meget støtte i alle faser. Faserne skal gennemleves og man kan ikke, ”skubbe på” ved at gå i terapi, men støttes undervejs. At gennemgå alle faser er subjektiv og det er også forskellig hjælp man har brug for. Nogen har brug for, forståelse, andre har brug for støtte og nogen har brug for bare at ”komme af med det” som nager en og gennemleve krisen.

UNGE MED PROBLEMER

UNGE MED PROBLEMER

Der er mange unge der i dag slet ikke kan følge med. Der er en stor stigning i ADHD, personlighedsforstyrelser, relationsforstyrelser, psykoser og mange kan ikke finde ud af, hvorfor deres liv bare ikke fungerer.

“Mange unge kan ikke magte det store forventningspres der er på dem fra skoler, omverden og familie. De bliver forvirret, stresset og kan slet ikke finde deres plads”

Diagnose er ikke relevant

ADHD er efter min mening en diagnose som ikke er relevant. Den tilsigter at sætte nogle unge i bås, og der gøre dem ”syge”. Jeg mener mange unge bare ikke kan følge med, og derved reagerer de anderledes og modsat det forventede.

Mange unge har et stort forbrug af stoffer. Mange ryger hash og hvis man kan styre det, bliver det ikke så stort et problem, men mange gør det, for at falde til ro.

Jeg har tidligere haft klienter med ADHD og alle har, udover deres daglige forbrug af medicin, haft et stort forbrug af hash. Dette kaldes også for selvmedicinering.

Forventningspres og skæren i sig selv

Mange unge kan heller ikke magte det store forventningspres der er på dem. Det kan være via skolen, gymnasiet og andre forventninger, som gør, at de ikke kan forstå processen og hvad der sker, med det resultat, at de bliver forvirret, ”stresset” og kan slet ikke finde deres plads.

Mange piger skærer i sig selv. Dette gør de ofte fordi den fysiske smerte overdøver den psykiske, at kroppen reagere med øget endorfin produktion, så det føles som et ”fix”.

Når man er ung er der meget at tage stilling til. Den globale verden er blevet mindre og der er meget større krav til de unge end der blot var for 20 siden. Det er som om man forventer mere og mere og man må erkende, at der bare er nogle som ikke kan følge med.

Når man ikke passer ind i omverdenens bokse

Skolen har en firkant som man forventer alle skal kunne passe ind i. Der er altså bare nogle som ikke passer og hvad skal man gøre af dem? Den nye skolereform ”tvinger” jo skolen til at tage imod, ”de svære elever”, dem som før var i specialklasserne og som nu skal integreres i den ”almindelige klasse”. Ja, men giver dette ikke store problemer for resten af klassen?

Et forløb for unge

Når unge skal i psykoanalystisk behandling er det ofte 1-2 års forløb. Dette afhænger af hvor moden de er og hvor dårlige de har det. Ofte er det en god ide, at komme til behandling 2 gange om ugen i en periode.

Man arbejder med det aktuelle og tager stilling til, hvad den enkelte har som problem. Der arbejdes meget løsningsorienteret og problemorienteret frem for regressivt.

Det er altid muligt at forbedre den enkeltes situation.

DRØMMETYDNING

DRØMMETYDNING

Drømmetydning er en meget vigtig del af psykoanalysen

Drømmetydning er en meget vigtig del af psykoanalysen. Drømmetydning er med til at afkode den drømmendes psyke og derigennem at analysere hans/hendes psykiske problemer.

Drømmene vi alle har, er med til at ”rense” vores psyke om natten, så vi genskaber en frisk og ”renset” psyke når vi starter på en ny dag. Uden drømmene som gør rent i psyken, ville vi få meget svært, eller næsten umuligt, ved at få nye indtryk, dagen efter, da man så ville være fyldt op af gårdsdagens indtryk. Derfor drømmer man om natten for at sætte alle indtryk i et perspektiv, som vi bedre forstår og for at rydde op i psyken.

For en stor dels vedkommende er ens drømme centreret omkring symbolik. Hvad disse symboler betyder, bliver afkodet i en drømmeanalyse og afspejler den psykiske tilstand i en person.

At man drømmer i symbolik er en måde at censurere drømmenes indhold

At man drømmer i symbolik er en måde at censurere drømmenes indhold for at tilsløre deres virkelige betydning. På den måde vækker de fantasier, der frembringes, ikke så stærke følelsesmæssige gensvar, at man vågner af sin drøm. Søvnen fortsætter uforstyrret.

Nogen gange får man dog mareridt og disse er så kraftige, så selv om man drømmer i symbolik, vågner man af drømmen. Disse mareridt går ofte igen og man kan drømme den samme drøm igen og igen og nogen gange vågner man, andre gange gør man ikke.

I drømmetydningen

I drømmetydningen bliver det min opgave, at afdække drømmenes tilslørede betydning og derved gøre drømmenes censur forståelig, sætte ord på symbolik og gøre drømmenes særlige sprog forståeligt.

Ofte husker man kun en del af en drøm. Når man arbejder afdækkes den virkelige betydning bag den tilslørede drøm, som jo altid vil være latent, den jo er tilsløret. Der hører jeg ofte mange sige, ”mine drømme er noget meningsløst virvar, af uforklarlige hændelser”. Dette er ikke korrekt. Alt i drømmene har betydning. Nogen ting har mere værdi end andre, men alle aspekter af en drøm skal med i drømmetydningen.

Jeg sætter ord på og gør drømmene mere forståelige og derved får den enkelte et mere nuanceret billede af sig selv.

Drømmetydning er ikke kun for dem som vil i analyse, men kan bruges af alle. Man kan få en session hos mig kun med drømmetydning. Skriv dine drømme ned og lad os gennemgå disse.

Husk at dine drømme, kun er dine og kan kun tolkes ud fra et samarbejde med dig.

HVORDAN FOREGÅR EN PSYKOANALYSE?

HVORDAN FOREGÅR EN PSYKOANALYSE?

Udgangspunktet er DIG

Psykoanalysen tager udgangspunkt i dig og din aktuelle livssituation. Vi arbejder med dine problemer og problemstillinger. Arbejdet foregår hvor vi sidder i hver sin stol, overfor hinanden.

Arbejdet er gensidigt. Du leverer materialet og jeg hjælper med at ”skille” materialet ad, for at se, hvad det er og hvad det kan bruges til.

Vi arbejder i et analytisk rum, som er baseret på gensidig tillid. Det analytiske rum er et rum hvor du frit kan komme frem med de forestillinger, tanker, ideer, følelser og kan sige alt, uden at det er forkert. Her kan du sige alt og alt bliver mellem os. Det er en tillidssag at gå i terapi og derfor har jeg 100 % diskression.

Jeg arbejder også med drømmetydning. Drømmetydningen blev udviklet til psykoanalysen som er et meget brugbart instrument, for at få kontakt med det ubevidste. Freud udtalte, ”at drømme, er kongevejen til det ubeviste”. At arbejde med drømme er altid spændende og interessant.

Få viden og forståelse om dig selv

Psykoanalysen arbejder hele tiden på, at gøre det ubevidste, bevidst. Dette betyder, eksempelvis, at man får viden og erfaring i hvordan man tackler hverdagsproblemer og hvorfor man gør som man gør. Altså en måde at få viden og forståelse om en selv.

Psykoanalysen kan hjælpe dig til at få større selvindsigt. Et forløb sammen med mig, kan løse op for de blokeringer der findes og derved få bedre selvindsigt og derved få bedre livsværdi. Øget selvindsigt giver større valgfrihed og derved nye handlemuligheder.

Jeg arbejder med alle aldre og med alle problemstillinger. Det er dog ikke muligt at arbejde med klienter der har svære psykoser, da man skal kunne relatere til virkeligheden.

HVORFOR GÅ I TERAPI?

Årsagerne til hvorfor man søger hjælp eller indsigt i sit liv, kan udspringe af en lang række faktorer og begivenheder.

Her er en række af dem:

 • Oplever du lavt selvværd.
 • Er du i livskrise.
 • Føler du angst.
 • Er du ude af balance.
 • Føler du dig stresset.
 • Har du krise i parforholdet.
 • Er du deprimeret.
 • Føler du dig træt og uden livsmod.
 • Har du mistet dit job.
 • Har du problemer i sexlivet.
 • Har der været dødsfald eller alvorlig ulykke i din familie.
 • Har du problemer på arbejdspladsen.
 • Har du i det hele taget svært ved at overskue hverdagen.
 • Har du et misbrug af stoffer eller mad?
 • Eller ønsker du bare mere selvindsigt.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, så kan jeg hjælpe dig med et terapeutisk forløb, hvor vi sammen når til en afklaring af dine problemer, som derved gør dig i stand til at få et større udbytte af dit liv.

PSYKOANALYSEN ER FOR ALLE

PSYKOANALYSEN ER FOR ALLE

Du behøver ikke være i krise eller føle dig syg for at gå i psykoanalyse.

Psykoanalysen er en metode til at komme i kontakt med sider af ens personlighed, som man ikke tidligere har været i kontakt med og kan bidrage til personlig udvikling.

Det kan være du føler, angst, depression, selvusikkerhed, følelse af tomhed, meningsløshed, eller har kropslige reaktioner, som du ikke forstår. Det kan også være at dine relationer til andre mennesker opleves som vanskelige. Måske kan du ikke finde mening og retning i livet, som gør, at du hele tiden mærker uro og som gør at livet føles svært.

Hvordan foregår en psykoanalyse ?

Få bedre forståelse for dig selv

Psykoanalysen kan hjælpe dig til bedre at forstå følelser og reaktioner og dermed give dig bedre mulighed, for at kunne håndtere de ofte meget forskellige reaktioner og påvirkninger der kommer både indefra og fra omgivelserne.

Psykoanalyse kan også være for dig der har haft depression, der har været igennem skilsmisse, eller har været igennem psykiske lidelser. Psykoanalysen giver dig mulighed for at fordybe dig mere i dig selv. At gå på opdagelse i dig selv og på et meget dybere plan, at få forståelse for netop hvorfor du var havnet i den situation som du var og hvorfor du havnede der. Sammen finder vi så løsningen på, hvordan du i fremtiden undgår at komme i situationer som du har svært ved at klare.

Psykoanalysen er en dybdepsykologi der giver dig mulighed for at få en meget større selvindsigt og alle som går i psykoanalyse får det bedre.

Psykoanalysen er for alle aldre og det er aldrig for sent.

INTEGRATIV DYNAMISK PSYKOTERAPI

INTEGRATIV DYNAMISK PSYKOTERAPI

Forskellige psykoterapeutiske skoler bygger ofte på samme grundlæggende virkemidler i terapien.

ID-Psykoterapeuter arbejder ud fra en overordnet syntese af disse virkemidler.

ID-Psykoterapi er baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed.

Vores erfaring er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle “værens-kerne”.

Hvorfor gå i psykoterapi?

Psykoterapien tilbyder et sikkert rum, et privat og personligt fristed, hvor du kan lægge alle dine følelser og tanker frem til refleksion, så nye indstillinger og tillid til egne muligheder efterhånden kan vokse og livet kan leves mere helt og kreativt.

Selv om du har en god familie og venner, som du kan tale med, er det ofte lettere at tale med én, der står helt udenfor, og som ikke er følelsesmæssigt involveret i dine problemer. Psykoterapi kan være en mulighed, når vi oplever udfordringer i alle livets aspekter.

Nogle udfordringer har aktuel karakter, f.eks. dødsfald, afskedigelse, et stresset job eller sygdom, mens andre skyldes en svær opvækst.
Psykoterapi er også at udforske sig selv – en forandringsmulighed og vejviser til et mere helt og kreativt dynamisk liv.

Etik i konsultationen

Etik i konsultationen handler om at begge parter – klient og terapeut – overholder nogle etiske regler for at samarbejdet kan blive optimalt.
Ved at vælge en organiseret ID-Psykoterapeut, er du sikret:

• at din terapeut har forpligtet sig til at overholde de etiske regler opstillet i ID-Psykoterapeutisk Forening.

• at din psykoterapeut er forpligtet til at overholde tavshedspligt og underlagt gældende lovgivning.

• at du kan kontakte ID-PF’s etiske udvalg, hvis du har spørgsmål om etiske forhold i terapien.

• at din psykoterapeut jævnligt tilbydes faglige kurser og seminarer i etik i den terapeutiske praksis.

ID-PF’s etikudvalg:

Etikudvalget har som overordnet mål at værne om og sikre et højt etisk niveau hos ID-PF´s medlemmer.

Etikudvalgets medlemmer vælges på ID Psykoterapeutisk Forenings årlige generalforsamling.

To væsentlige forhold ved et vellykket psykoterapeutisk forløb:

Du skal føle dig tryg ved din psykoterapeut. Stol her på dine følelser. I et terapeutisk forløb kan du i en periode blive meget afhængig af din psykoterapeuts støtte og nærvær. Derfor er det vigtigt, at du føler dig tryg ved psykoterapeutens kompetence samt ved psykoterapeuten som et menneske, der kan leve op til den tillid, du viser.

En ID-Psykoterapeut har mindst 4 års uddannelse og har selv gennemgået et langt terapeutisk forløb som klient. Derudover har en ID-Psykoterapeut ofte både før og efter sin uddannelse videreuddannet sig på kurser og andre relevante uddannelser.

Du skal ville en forandring i dit liv. Uden et stort mål af vilje til at være ærligt og åbent til stede i terapien, kan forandring ikke ske. Psykoterapeutens opgave er at hjælpe til at skabe rum, hvori forandring kan ske, men arbejdet er du nødt til at gøre.