Samtaleterapi

Samtaleterapi kan hjælpe

Samtaleterapi kan hjælpe dig til en bedre hverdag, en mere overkommelig hverdag. Give dig de rigtige værktøjer til at skubbe tankerne fra dig. Husk på det er oftest “kun” tanker. Samtalen kan afhjælpe angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser for at nævne nogle.

“Effekten af samtaleterapi til behandling af depression er veldokumenteret. Alligevel er det kun de færreste deprimerede, der får tilbud om den type behandling. Psykiatrifonden opfordrer til samarbejde mellem praktiserende læger, psykologer og psykiatere.”

samtaleterapi-kan-hjaelpe

Samtaleterapi er til dig

Samtaleterapi er til dig der har brug for vejledning. Igennem vores samtale bearbejder vi sammen dine problemer, så du kan finde dig selv igen. Terapien kan hjælpe dig til at finde vej og se handlemuligheder i det tankemæssige og følelsesmæssige kaos, der tit følger i kølvandet på livskriser.

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling, der alle består i, at en (eller flere) psykoterapeut(er) ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en (eller flere) patient(er)s psykiske problemer.” – wiki

Samtaleterapi tager udgangspunkt i nuet

Samtaleterapien tager udgangspunkt i hvordan du har det lige nu. Med dig selv og dine omgivelser. Du er måske i krise eller i sorg eller føler en indre konflikt ved at ville det ene og gøre noget andet. Er vred, ked af det eller bange for at gøre bestemte handlinger og derfor holder dig tilbage. Det kan også være at du lader andre overskride dine grænser og har svært ved at sige fra eller at du har svært ved at finde ud af hvem du er, føler dig tom og/eller ikke synes du er noget værd.

Samtale terapi er terapi der virker.